Прийом заявок на участь у конференції за електронною адресою: klaster_nayka@ukr.net

переклад сайту на:

Ukrainian Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English French German Italian Norwegian Polish Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Turkish Yiddish
Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»

Міжнародний Інноваційний Кластер «Конкурентоспроможність» - добровільне об’єднання освітніх і наукових закладів на принципах спільності інтересів, створено для: сприяння науковій, освітній і організаційно-підприємницькій діяльності його Засновників, покращання інформаційно-консультаційного забезпечення учнів, студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, керівників, спеціалістів суб’єктів господарювання, підвищення освітньо-фахового рівня всіх верств населення, активізації процесу поєднання науки з виробництвом. сприяння створенню організаційно-економічних і еколого-технологічних умов сталого соціально-економічного розвитку територій, забезпечення синергічного ефекту в ланцюгу «освіта – наука - практика».

  Засновниками (Учасниками) Кластеру є:
 • Інститут економіки, технологій і підприємництва
 • Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ
 • Хмельницький економічний університет
 • Університет економіки і підприємництва
 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
 • Буковинська державна фінансова академія
 • Університет права ім. Короля Данила Галицького
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna
 • im. ks. B. Markiewcza w Jaroslawiu
 • Сільськогосподарська дорадницька служба «Агронаука»

Продукцією кластеру є: наукова школа, підготовка наукових кадрів, ведення науково-дослідних робіт, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, створення банку інновацій, трансфер і дифузія інновацій, розробка, експертиза і впровадження інноваційних бізнес-проектів, організація науково-фахових періодичних видань, видання навчальних посібників, реалізація проекту «Формування бізнес-кадрового інкубатора і кадрової агенції ціленаправленого використання потенціалу молоді», реалізація проекту «Підвищення освітньо-фахового рівня населення», реалізація проекту «Перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з спеціальностей ринкового спрямування (для потреб ринку)».

 

На даний момент 8 гостей на сайті

Здійснюється почергове проведення в Університетах Кластеру Міжнародних Інтернет-конференцій.
Прийом заявок на участь в конференцях e-mail: klaster_nayka@ukr.net
Довідка за телефоном: (098) 633-80-82 - Софія Василівна

Copyright © 2011-2013 Стельмащук Антон Михайлович. All Rights Reserved. Powered by: WWW.WEBSTUDIA.NET.UA